Direct Method (DME metoda)

Metoda přímé výuky cizích jazyků s vynikajícími výsledky!

  • Dynamika - maximální soustředění na výuku
  • Komunikativnost - od první hodiny se hovoří pouze v cizím jazyce, studenti hovoří více, než lektoři
  • Praktičnost - veškeré znalosti jsou ihned procvičovány v praktickém využití
  • Efektivita - rychlý progres v krátkém čase
  • Zábava - dynamické a zábavné hodiny, ve kterých není prostor pro nudu

Funkčnost má svoje pravidla

Jasným rozlišujícím prvkem je simulování cizojazyčného prostředí, ve kterém studenti hovoří až 6x častěji než při tradičních metodách. Z toho důvodu jsou vytvářeny menší skupinky, aby měl každý dostatečný prostor projevit se. Výsledkem je odbourání strachu z mluvení, získání potřebného sebevědomí a mnohem lepší porozumění mluvenému cizímu jazyku.

Způsob učení je přirozený, jako když si malé děti osvojují mateřský jazyk - nejprve jen opakují slova a spojení, později začnou chápat jejich význam a nakonec umí samy věty sestavovat.

Gramatika je vysvětlována přímo v praxi, v reálných situacích. Psaní diktátů a nácvik poslechu jsou proto jen doplňkové aktivity.

Používané materiály

Používáme profesionálně sestavené učebnice, které obsahují aktuální slovní zásobu, jednoduše vysvětlenou gramatiku s fonetickou transkripcí slovíček. Vznikly na základě spolupráce expertů i lektorů z oblasti výuky cizích jazyků a mají velmi praktický intuitivní design.